YAKINÇAĞ TARİHİ

 

FRANSIZ İHTİLALİ

1789

 

Fransız İhtilali'nin Nedenleri

1) 1756-1763 yıllarındaki Yedi Yıl Savaşları'nda, İngilizler ile savaşan Fransızların İngiltere'deki meşrutiyet yönteminden etkilenmesi.

2) Amerika Bağımsızlık Savaşı'nı destekleyen Fransızların, İnsan Hakları Bildirisi'nden etkilenmesi.

3) Fransa'da mutlak krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamının olmaması.

4) Devlet yönetiminde soyluların geniş ayrıcalıklara sahip, halkın ise kralın emirlerine körü körüne itaat eden durumunda olması.

5) Devlet çıkarlarına ters düşen fikirlere sahip kişilerin ağır biçimde cezalandırılması.

6) Rönesans'ın etkisiyle ortaya çıkan Aydınlanma Çağı'nın, Fransız düşünürler tarafından benimsenmesi.

7) Fransa'nın 18. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarının ekonomiyi sarsması. Halkın ağır vergiler altında ezilmesi.

Fransız İhtilali (1789)

1 Mayıs 1789'da Milli Meclis, kendi onayları olmadan halktan vergi toplanmaması kararını aldı. Kral buna karşı çıktı ve meclisi kapatmak istedi. 14 Temmuz 1789'da Paris'te ayaklanan halk Bastille Hapishanesini bastı ve siyasi tutukluları serbest bıraktı.

4 Ağustos 1789'da bütün feodal haklar Kurucu Meclis'e dönüşen, Milli Meclis tarafından kaldırıldı.

28 Ağustos 1789'da İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan edildi.

Kurucu Meclis, anayasa hazırlayarak demokratik krallığa geçildiğini bildirdi.

Kral 16.Louis, başa geçmek isteyince ihtilalciler tarafından yakalanarak, kraliçe Marie Antoinette ile birlikte idam edildi.

Fransa'da Robespier önderliğinde terör dönemi başladı.

Kurucu Meclis, 1795'teki anayasa ile Direktuvar Hükümeti'ni kurduğunu bildirdi.

1799'da Napolyon Bonaparte darbe ile başa geçti.

Napolyon, 1804'te Fransa'da imparatorluğunu ilan etti.

Fransız İhtilali'nin Sonuçları

1) Fransız İhtilali'nin ardından yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile; ulusçuluk, demokrasi, cumhuriyet, adalet, hukuk, anayasacılık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlar hızla bütün dünyaya yayıldı.

2) Mutlak krallıklar, yerini anayasal yönetime dayanan meşruti krallıklara bıraktı.

3- Avrupa'da 1830 ve 1848 İhtilalleri ortaya çıktı.

4) Çok uluslu imparatorlukların dağılmasıyla, ulusal devletler kurulmaya başladı.

5) Demokratik yönetimler kurulmaya başladı.

6) 18.Yüzyıl da, Balkanlarda bulunan Osmanlı halkları arasında, milliyetçilik düşüncesi hızla yayıldı ve uzun vade de Osmanlı Devleti parçalandı.

7) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan düşünceler, Osmanlı aydınları üzerinde oldukça etkili oldu. Bu durum, Tanzimat Dönemi'nin başlamasında ve Kanun-i Esasi'nin hazırlanmasında önemli rol oynadı.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ