TÜRK TARİHİ

 

KAVİMLER GÖÇÜ

375

Türklerin Orta Asya'dan, Dünya'nın farklı yerlerine göç etmesidir.

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü'nün Sebepleri

1) Türklerin yeni yurt aramak istemesi

2) Türk kavimleri ile diğer kavimler arasındaki anlaşmazlıklar

3) Çin'in baskısı

4) Otlakların yetersizliği

5) Kuraklık, salgın hastalıklar

Çin baskısından kaçan Kuzey Hunları, 375 yılında Batı'ya göç etmeye başladılar. Hun göçleri sonunda Karadeniz'in Kuzeyi'ndeki Germen kavimleri, Batı'ya göç ettiler. Doğu Germen kavimlerinin göçü sonucunda, Roma İmparatorluğu, 395 yılında Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. (476)

Avrupa'ya ve Anadolu'ya ilk Türk akınları bu dönemde düzenlenmiştir. Bu akınlar Anadolu'ya yerleşme ve yurt edinme amacı taşımamaktadır.

Kavimler Göçünün Sonuçları

1) Karadeniz'in kuzeyi ile Avrupa'daki kavimler yer değiştirmek zorunda kaldı.

2) Bugünkü Avrupa milletleri ortaya çıktı.

3) Türkler yeni yurtlar edindiler.

4) Türkler yeni devletler kurdular.

5) Dünya'nın siyasi durumu değişti.

6) Roma İmparatorluğu, Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ