TARİH

 

TARİH DERSİ KONULARI

 

Tarih: Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Tarih Biliminin Konusu: Tarih, gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir. Tarihi diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır. Bunlar arasında; Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz. Tarihi olaylar aynısıyla tekrar etmez. Ancak bir benzeri olay olabilir. Tarih Tekerrür(Tekrar) edemez. Bazen duyarız, tarih tekerrür etti diye. Bu yanlıştır. Tarihi olayları; deney yoluyla incelemek isteseydik, o olayın yaşandığı zamanın şartları nasıl sağlanacaktı? O olayda yer alan kişiler nasıl bulunacaktı? ...

Tarih, geçmişi anlatır > Bugünü aydınlatır > Geleceğe yön verir.

Tarih Biliminin Yöntemi: Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur.

Tarih Yazıcılığı Türleri: Tarih denildiği zaman ise; Haberci Tarih, Hikayeci Tarih, Öğretici Tarih, Sosyal Tarih, İlmi Tarih, Siyasal Tarih, Kültürel Tarih gibi tarih alanları aklımıza gelir.

 

TARİH DERSİ KONULARI

16 Türk Devleti
Akdeniz Uygarlıkları
Anadolu Kültür ve Uygarlığı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Beylikleri
Anadolu Selçuklu Devleti
Anadolu Selçuklu Beylikleri
Anadolu Uygarlıkları
Anadolu'da İlk Türk Devletleri
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Antlaşmalar
Asurlar
Asya Tarihi
Atatürk'ün Hayatı
Avrupa Tarihi
Babiller
Bilim Tarihi
Büyük Selçuklu Devleti
Cumhuriyet Tarihi
Destanlar
Divan-ı Hümayun
Dünya Tarihi
Ermeni Sorunu
Eski Çağ Tarihi
Frigyalılar
Genel Türk Tarihi
Halifelik
Hititler
İlk Müslüman Türk Devletleri
İlkçağ Tarihi
İnkılap Tarihi
İslamiyet
İslam Tarihi
İslamiyet ve Türkler
İstanbul'un Fethi
İyonyalılar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Karagöz İle Hacivat
Kervansaraylar
Kronoloji
Kutsal Emanetler
 
Lidyalılar
Malazgirt Meydan Savaşı
Mezopotamya Uygarlıkları
Müzeler
Nutuk
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Devleti Tarihi
Osmanlı Padişahları
Saltanat Sistemi
Sanat Tarihi
Savaşlar
Selçuklu Tarihi
Sosyal Bilimler
Sümerler
Takvimler
Tanzimat Fermanı
Tarih Hikayeleri
Tarih Nedir?
Tarih Soruları
Tarih Sunuları
Tarih Şeridi
Tarih Şiirleri
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları
Tarihi Devirler
Tarihi Eserler
Tarihte Bugün Ne Oldu?
Türk Bayrağı
Türk Devletleri
Türk Dilleri
Türk Halkları
Türk Kültürü
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkoloji
Urartular
Uygarlıklar
Vakıflar
Yakınçağ Tarihi
Yeniçağ Tarihi
 

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ