SOSYAL BİLİMLER

 

TARİH DERSİ KONULARI

Ortaöğretim Tarih Dersi

Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

TARİH DERSİ KONULARI

9. SINIF

ÜNİTELER

1. Ünite: Tarih ve Zaman

2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

3. Ünite: Orta Çağ'da Dünya

4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

6. Ünite: Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Kaynak: www.atatarih.com

 

TARİH DERSİ KONULARI

10. SINIF

ÜNİTELER

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

7. Ünite: Klasik Çağ'da Osmanlı Toplum Düzeni

Kaynak: www.atatarih.com

 

TARİH DERSİ KONULARI

11. SINIF

ÜNİTELER

1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Osmanlı Siyaseti (1595-1774)

2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

5. Ünite: Sermaye ve Emek

6. Ünite: 19 ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

Kaynak: www.atatarih.com

 

TARİHÇİLER

Halil İnalcık

İbrahim Hakkı Uzunçarşılı

Enver Ziya Karal

Yusuf Halaçoğlu

İlber Ortaylı

İbrahim Kafesoğlu

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ