SOSYAL BİLİMLER

 

FİLOLOJİ

 

Filoloji; dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Filoloji'nin Konuları

Filoloji; yazılı belgelerin geçerliğini, gerçek olup olmadıklarını araştıran tarihsel bir bilimdir. Filoloji çalışmalarında, üretildikleri dönemlere ait eski metinleri yeniden oluşturmaya çalışılır. Üretildikleri dönemlerin etkileri, kaynakları araştırılır, özgün metinler çözülmeye ve yeniden oluşturulmaya, bu arada taklitlerini saptanmaya ve değerleri ölçülmeye çalışılır. TDK güncel sözlüğünde karşılığı Dil Bilim olarak verilmiştir.

Tarihi anıtlarda, alfabelerde kullanılan dilleri çözümlemede de kullanılır. Daha çok o dilin edebiyat ve kültürle olan ilişkisi üzerinedir. Dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler, diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alışverişlerini araştırır.

Filologlar

Muharrem Ergin, Reşit Rahmeti Arat, Kaşgarlı Mahmud, Yolluğ Tigin, Vilhelm Thomsen, Vasili Wilhelm Radlof, M. Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan, Mina Urgan, Murat Yüksel, Recai Tekoğlu, Ahmet Caferoğlu, Ferhat Zeynalov, Muharrem Mammadov.

Türkoloji:

Türkoloji, Türklükbilim, Türklük Bilgisi. Türklerin tarihini, dilini, edebiyatını, etnografyasını inceleyen bilim dalıdır.

Türkolojinin ilk eseri, Karahanlı çağında yazılmış olan dil, edebiyat, etnografya konularında verdiği bilgilerle büyük bir araştırma ürünü olan Divânü Lügâti’t-Türk’tür. ilk Türkolog da bu sözlüğü düzenleyen Kâşgarlı Mahmud sayılmaktadır.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ