TÜRK TARİHİ

 

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

(1075-1308)

 

Kurucusu: Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Başkenti: İznik, Konya

Kuruluş Tarihi: 1075

 

Kuruluş Dönemi

Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuklu soyundan gelen Kutalmış Bey’in oğullarından Süleyman Şah tarafından kurulmuştur. Bizans’ın elinden Konya ve çevresini alan Süleyman Şah, Anadolu’daki ilerleyişini devam ettirerek, İznik’i fethetti. Burayı başkent yapan Süleyman Şah, kardeşi Mansur Bey ile giriştiği saltanat mücadelesini Melikşah’ın yardımı ile kazandı. Melikşah, Süleyman Şah’a hükümdarlık unvanı veren bir ferman gönderdi. Abbasi halifesi de menşur göndererek hükümdarlığını onayladı. Böylece Türkiye Selçukluları Devleti kuruldu. (1075)

Türkiye Selçuklu Devleti Hükümdarları

* Süleyman Şah (1075-1086)

**Ebu'l Kasım

* Birinci Kılıç Arslan (1092-1107)

* Birinci Mesut (1116-1155)

* İkinci Kılıç Arslan (1155-1192)

* Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196)

* İkinci Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204)

* Üçüncü İzzeddin Kılıç Arslan (1204)

* Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1204-1211)

* Birinci İzzeddin Keykavus (1211-1220)

* Birinci Alaeddin Keykubad (1220-1237)

* İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)

*** Kösedağ Savaşı - 1243

 

* İkinci İzzeddin Keykavus (1246-1249)

* Dördüncü Rükneddin Kılıç Arslan (1248-1249)

* İkinci İzzeddin Keykavus (1249-1257)

* Dördüncü Rükneddin Kılıç Arslan (1249-1257)

* İkinci Alaeddin Keykubad (1249-1257)

* Dördüncü İzzeddin Kılıç Arslan (1257-1266)

* Dördüncü Kılıç Arslan (1257-1266)

* Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev (1266-1283)

* İkinci Gıyaseddin Mesut (1283-1298)

* Üçüncü Alaeddin Keykubad (1298-1302)

* İkinci Gıyaseddin Mesut (1302-1308)

***

Anadolu Beylikleri

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

Devlet Yönetimi

Ordu Yönetimi

Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Yazı, Dil ve Edebiyat

Din ve İnanış

Bilim ve Güzel Sanatlar

Türk Denizciliği

 

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi

Önemli Savaşlar

* Haçlı Seferleri - 1096-1204

* Miryokefalon Savaşı - 1176

* Yassı Çemen Savaşı - 1230

* Kösedağ Savaşı - 1243

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ