TÜRK TARİHİ

 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

1040 - 1157

 
Kurucusu: Tuğrul Bey
Başkenti: Nişabur
 
Hükümdarlar
1- Selçuk Bey(960-1037)
2- Tuğrul Bey(1037-1063)
3- Alparslan(1063-1072)
4- Melikşah(1072-1092)
5- I. Mahmut(1092-1093)
6- Berkyaruk(1093-1105)
7- Müizzeddin Melikşah(1105)
8- Mehmet Tapar(1105-1118)
9- II. Mahmut(1118-1131)
10- Ahmet Sencer(1131-1157)
 
Önemli Savaşlar
1- Dandanakan Savaşı - 1040
2- Pasinler Savaşı - 1048
3- Malazgirt Meydan Savaşı - 1071
4- Katvan Savaşı - 1141
 
 
Büyük Selçuklu Devleti, Oğuzların Kınık Boyu tarafından kurulmuştur. 9. Yüzyıl sonların-dan itibaren Oğuzlar, Aral gölü çevresinde Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular. Devletin subaşı görevini Kınık Boy Beyi Selçuk Bey yerine getiriyordu. Oğuz Yabgu Devleti’nin 1002’den önce Kıpçak akınları sonucunda yıkılması üzerine, Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuzlar ile birlikte Cend şehrine geldi. Burada Oğuzlar İslam dinini benimsediler. Bir süre sonra da Samanoğulları’nın sınırlarını koruma görevini üstlendiler. Selçuk Bey’den sonra yerine Arslan Yabgu geçti. Bu dönem de Selçukluların güçlenmesinden çekinen Gazneli Mahmut, Arslan Yabgu’yu tutsak etmiştir.
 
Dandanakan Savaşı (1040)
Selçukluları Horasan’dan atmak isteyen Gazneli Mesut, büyük bir ordu ile sefere çıktı. Dandanakan kalesi önündeki savaşı Selçuklular kazandı (1040).
Savaşının Sonuçları:
1- Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.
2- Horasan’da Selçuklu egemenliği kesinleşmiştir.
3- Selçukluların, İslam dünyasındaki otoritesi artmıştır.
4- Gazneliler yıkılışa geçmiştir.
 
Pasinler Savaşı (1048)
Çağrı Bey, daha devlet kurulmadan önce 1018 yılında keşif amacıyla 3000 atlı ile Doğu Anadolu’ya gelmişti. Bu sefer sırasında Selçuklular, Anadolu’nun Türkler için yeni bir yurt olabileceğini anladılar. Dandanakan Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya giren Selçuklular, Pasinler’de ilk kez Bizans ordusu ile karşılaştılar. Pasinler Savaşı, Selçukluların galibiyetiyle sonuçlandı(1048).
 
Malazgirt Meydan Savaşı (1071)
Alparslan’ın Anadolu topraklarına akınlar yapması üzerine, Bizans İmparatoru Romanos Diogenes,  büyük bir ordu ile Selçuklulara karşı sefere çıktı. Alparslan, Anadolu içlerine akınlar yaptı. Bizans İmparatoru 200.000 kişilik bir ordu ile Malazgirt Ovası'na geldi. Mısır Seferi'ne çıkmış olan Alparslan, ordusunun bir bölümünü Suriye'de bıraktı. 50.000 kadar askeriyle Malazgirt'e geldi.
26 Ağustos 1071'de yapılan savaşta, Bizans ordusu yenildi. İmparator Romanos Diogenes (Romen Diyojen) esir edildi. Bağışlanarak ülkesinin başkenti İstanbul'a gönderildi.
Savaşın Sonuçları:
1- Malazgirt Meydan Muharebesi, tarihin önemli olaylarından biridir.
2- Bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
3- Anadolu da, Türkiye Tarihi başlamıştır.
4- Anadolu da, ilk Türk beylikleri kurulmuştur.
 
Katvan Savaşı (1141)
Katvan Savaşı, 1141 yılında Karahitay Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan savaştır. Savaşı Karahitay Devleti kazanmıştır. Bu savaş sonucunda, Büyük Selçuklu Devleti yıkılış dönemine girdi. Bu savaş Katvan Çölü'nde yapıldığı için bu adla anılır.
 
Kaynak: www.atatarih.com
 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ