TÜRK TARİHİ

 

ANADOLU SELÇUKLU BEYLİKLERİ

 -

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı’nda yenilmesi ve gerileme dönemine girmesiyle, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler kurulmuştur. Bu beylikler genellikle birbirinden bağımsız olarak kurulmuşlardır.

Anadolu’da kurulan bu beylikler, Moğolların Anadolu’yu işgal etmesiyle ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmak için çalışmışlardır.

Bu beylikler Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışmışlardır. Bu beylikler Moğollar ve Bizans Devleti ile savaşmışlardır.

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

OSMANOĞULLARI : 1299 tarihinde, Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç çevresinde kurulmuştur. Kurulan Türk beylikleri içinde en uzun süre hüküm süren beyliktir. Diğer Türk beyliklerini ele geçirerek, Anadolu Türk birliğini sağlamışlardır.

KARAMANOĞULLARI : 1250 tarihinde Konya, Ermenek, Larende(Karaman) ve çevresinde kurulan beyliğin kurucusu Nure Sofi  olarak bilinir. Beyliğin en güçlü olduğu dönem ise Mehmet Bey dönemidir. Mehmet Bey döneminde Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiştir. Beylikler içerisinde Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran beyliktir. Anadolu(Türkiye) Selçuklu Devleti’nin tek varisi olduklarını iddia etmişlerdir. II. Bayezid döneminde 1487 tarihinde yıkılmıştır.

GERMİYANOĞULLARI : Kütahya merkez olmak üzere Yakup Bey tarafından kurulmuştur. Yakup Bey’in vasiyeti üzerine II: Murat zamanında Osmanlı Devleti’ne katılmıştır.

HAMİTOĞULLARI          : Isparta ve Eğirdir çevresinde Dündar Bey tarafından kurulmuştur. 1425 tarihinde II. Murat tarafından beyliğe son verilmiştir.

MENTEŞEOĞULLARI    : Muğla ve çevresinde Menteşe Bey tarafından kurulan beylik, 1424 tarihinde II. Murat döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

CANDAROĞULLARI      : Kastamonu ve Sinop’ta Şemseddin Yamancandar tarafından kurulmuştur. 1384 tarihinde iki kola ayrılan beylik, İsfendiyaroğulları Beyliği adıyla varlığını sürdürmüştür. 1461 tarihinde Fatih tarafından beylik ele geçirilmiştir.

AYDINOĞULLARI           : Birgi, Selçuk ve Tire’de kurulmuştur.    

DULKADİROĞULLARI  : Elbistan ve Maraş çevresinde kurulmuştur.

SARUHANOĞULLARI    : Manisa ve çevresinde kurulmuştur.

ERETNA BEYLİĞİ           : Sivas ve çevresinde kurulmuştur.

KARASİOĞULLARI        : Balıkesir ve çevresinde kurulmuştur.

KARAKOYUNLULAR     : Erzurum - Musul arasında hüküm sürmüş Türk devletidir.

RAMAZANOĞULLARI   : Adana - Maraş arasında kurulmuş bir Türk devletidir.

AKKOYUNLULAR           : Diyarbakır başkent olarak kurulmuş bir Türk devletidir.

Beyliklerin Anadolu'nun Türkleşmesine Hizmetleri

Beylikler, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli hizmetlerde bulundular. Uç bölgelerinde görev alan Türkmen beyleri, buralara boy ve oymakları ile geldiler. Anadolu'da Türk nüfusunun artmasını sağladılar. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması üzerine otorite boşluğunu doldurdular. Halkın can ve mal güvenliğini sağladılar. Bizans'a karşı Anadolu'yu savundular.

Anadolu Türk Beylikleri, yaptıkları mimari eserlerle Anadolu'yu bir baştan bir başa imar ettiler. Yaşadıkları yörelerin bayındır hale gelmesini sağladılar. Yaptıkları, cami, medrese, han, kervansaray, darüş’şifalarla Anadolu'nun , Türk ve İslam ülkesi görünümü kazanmasını sağladılar. Anadolu'nun değişik yörelerinde o dönemden kalma pek çok eser vardır.

Anadolu'daki şehir, köy ve kasabalara dağ, ova, ırmak gibi coğrafi yerlere Türkçe adlar verdiler. Türk dilinin gelişip yaygınlaşmasını sağdılar.

 
Kaynak: www.atatarih.com
 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ