OSMANLI TARİHİ

 

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

1526

 

Belgrad’ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu. Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlken’e güveniyordu. Belgrat’ı geri almak için hazırlıklar yapıyordu. Şarlken, bu dönemde Avrupa’nın en güçlü kralıydı. Avrupa’nın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlken’in Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı. Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştü. Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuni’den yardım istedi. Fransuva’nın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlken’in güçlenmesi Osmanlı Devleti’nin aleyhindeydi.

Kanuni, Fransa’yı yanına çekmek Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve Macaristan’ı egemenliği altına almak amacıyla, Macaristan üzerine yürüdü.

Türk ve Macar orduları Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda karşılaştı. Çok kısa süren savaş, Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlandı (1526).

Mohaç Savaşı’nın sonunda;

1. Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoş’u atadı. Daha sonra Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

3. Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu.

4. Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

6. Macaristan’ın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ