OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ

KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Devlet Yönetimi

Askeri Teşkilat

Din ve İnanış

Hukuk Sistemi

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Toprak Yönetimi

Eğitim ve Öğretim

Yazı, Dil ve Edebiyat

Bilim ve Güzel Sanatlar

KAVRAMLAR

Acemi Ocağı

Ahilik

Akçe

Akıncılar

Anadolu Hisarı

Aşar Vergisi

Babıâli

Bedesten

Cülus

Defterdar

Divan-ı Hümayun

Enderun

Eşkinci Ocağı

Eyalet

Ferman

Ganimet

Halifelik

Harem

Islahat Fermanı

İrad-ı Cedid

Kazasker

Lala

Lale Devri

Lonca Teşkilatı

Mecelle

Medrese

Mehter

Mehter Marşları

Meşrutiyet

Mültezim

Nazır

Nişancı

Nizam-ı Cedid

Padişah

Paşa

Paşmaklık

Pençik Kanunu

 

Reaya

Reis'ül-Küttab

Rumeli

Rumeli Hisarı

Rumi Takvim

Rüştiye

Sadabat

Sadrazam

Saltanat

Sancak

Sekban-ı Cedid

Serdar

Serdar-ı Ekrem

Silahtar

Sipahi

Subaşı

Sultan

Şehzade

Şeyhülislam

Tabya

Takvim-i Vekayi

Tanzimat Fermanı

Tekke

Topkapı Sarayı

Tuğra

Tımar Sistemi

Tımarlı Sipahi

Türbe

Ulema

Ulufe

Vakayinüvis

Vakıflar

Vezir

Yeniçeri Ocağı

Yıldız Sarayı

Zaptiye

Zaviye

 

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ