OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DURAKLAMA DÖNEMİ

 

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ

Osmanlı Devleti kuruluşundan 1500'lü yılların sonlarına kadar sürekli gelişme ve ilerleme gösterdi. Özellikle 16. yüzyılda (1500-1599) devrinin en büyük ve en güçlü devletlerinden biri oldu. Ancak 1600'lü yılların başlarından itibaren bu ilerleme ve gelişmeler durdu. Savaşlarda eskisi gibi başarılar gösteremedi. Savaşlar uzadı. Maliyesi bozuldu. Ülke içinde karışıklıklar başladı. Halkın devlete olan güveni sarsıldı. Devleti ayakta tutan kurumlarda bozulmalar başladı.

Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden (1579) sonra başlayıp, 1600'lü yılların sonuna kadar devam eden bu döneme Osmanlı Devleti'nde Duraklama Devri denir.

Duraklamanın Sebepleri

Köprülüler Dönemi

 

DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

 

12. Üçüncü Murat - 1574-1595

13. Üçüncü Mehmet - 1595-1603

14. Birinci Ahmet - 1603-1617

15. Birinci Mustafa - 1617-1618 / 1622-1623

16. İkinci Osman - 1618-1622

17. Dördüncü Murat - 1623-1640

18. Birinci İbrahim - 1640-1648

19. Dördüncü Mehmet - 1648-1687

20. İkinci Süleyman - 1687-1691

21. İkinci Ahmet - 1691-1695

12- Üçüncü Murat - 1574-1595

Fas'ın Fethi 1577

İran Seferi 1578

Ferhat Paşa Antlaşması 1590

Avusturya Savaşı 1593

 

13- Üçüncü Mehmet - 1595-1603

Avusturya Savaşı

Eğri Kalesi'nin Fethi 1596

Kanije Kalesi'nin Fethi 1600

Celali Ayaklanmaları

İran Savaşları 1603

 

14- Birinci Ahmet - 1603-1617

Estergon Kalesi'nin Fethi 1605

Osmanlı - Avusturya Savaşları(1593-1606)

Zitvatorok Antlaşması 1606

Celali Ayaklanmaları

 

15- Birinci Mustafa - 1617-1618/1622-1623

Yeniçeri Ayaklanmaları

 

16- İkinci Osman - 1618-1622

İran Savaşları

Osmanlı - Lehistan Savaşı 1620

Yeniçeri Ayaklanmaları

 

17- Dördüncü Murat - 1623-1640

Revan Seferi 1635

Bağdat Seferi 1638

Kasr-ı Şirin Antlaşması 1639

 

18- İbrahim - 1640-1648

Girit Adası Seferi 1645

 

19- Dördüncü Mehmet - 1648-1687

Köprülüler Dönemi 1656-1683

Osmanlı - Avusturya Savaşları(1662-1664)

Vasvar Antlaşması 1664

Girit Adası'nın Fethi 1669

Lehistan Seferi

Bucaş Antlaşması 1672

İkinci Viyana Kuşatması 1683

 

20- İkinci Süleyman - 1687-1691

Osmanlı - Avusturya Savaşları

 

21- İkinci Ahmet - 1691-1695

Osmanlı - Avusturya Savaşları

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ