OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

 

1. DÜNYA SAVAŞI

(1914 - 1918)

19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini kurmaları, Avrupa'daki mevcut dengeleri bozdu. Devletler arası rekabeti ve silahlanmayı artırdı. Avrupa devletleri arasındaki bütün bu ekonomik, siyasi, kültürel vb. çatışmalar devletler arası bloklaşmalara neden oldu. Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya ile anlaşarak "Üçlü İttifak'' devletlerini oluşturdular. Bu ittifaka karşı İngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralarında anlaşarak "Üçlü İtilaf'' devletlerini oluşturdular.

1. Dünya Savaşı'nın Sebepleri

1. Dünya Savaşı'nın Başlaması

1. Dünya Savaşı'nın Gelişimi

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Girmesi

1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması

Gizli Antlaşmalar

Paris Barış Konferansı

Sevr Barış Antlaşması

 

1. Dünya Savaşı'nın Sebepleri

1- Hammadde ve pazar arayışı.

2- Sömürgecilik yarışı.

3- Almanya ile Fransa arasında paylaşılamayan Alsas Loren maden bölgesinin paylaşılamaması.

4- Bloklaşmalar.

5- Avusturya - Macaristan veliahdının, bir Sırplı tarafından öldürülmesi

 

1. Dünya Savaşı'nın Başlaması

1914 yılının Haziran ayının sonlarında Avusturya -Macaristan İmparatorluğu veliahtı Saraybosna'yı ziyareti sırasında, Sırplı bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bu olay savaşın bahanesi oldu.

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan'a savaş açtı. Rusya, Sırbistan'a destek olarak Avusturya -Macaristan İmparatorluğu'na savaş açınca Fransa, Rusya'yı destekledi. Bunun üzerine Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun müttefiki Almanya, Fransa ve Rusya'ya savaş açtı. Bu gelişmeler üzerine İngiltere daha önceki gizli antlaşmalar gereği, Fransa ve Rusya'nın yanında savaşa katıldı.

Avrupalı devletlerin birbirleriyle savaşmasını fırsat bilen ve yayılmacı bir politika izleyen Japonlar, Almanların Uzak Doğu'daki sömürgelerine saldırdı. Böylece savaş, sömürgelere de sıçramış ve daha geniş alana yayılmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıktığı için millet yorgun, devlet ise ekonomik ve askeri yönden zayıftı. Osmanlı Devleti, kaybedilen toprakları geri almak için bir arayış içindeydi.

 

1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

1. Savaşta yenilen devletlerin rejimleri değişti. Merkezi imparatorluklar yıkıldı.

2. Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu.

3. Yıkılan imparatorlukların yerine, yeni devletler kuruldu.

4. Arap topraklarında, İngiliz ve Fransızların manda ve himayesi altında çeşitli devletler kuruldu.

5. Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.

6. Mondros'tan sonra Anadolu'da görülen işgallere karşı bağımsızlık mücadelesi başladı. Bu mücadeleyi İngilizlerin diğer sömürgeleri de kendilerine örnek aldı.

7. Versay Antlaşması'nın getirdiği şartlar, Avrupa'nın siyasi dengesini bozdu ve bu durum İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu.

8. İngiltere, Dominyon denilen, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda sömürgelerine Arabistan, Filistin ve Irak'ı da ekledi.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ