OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

***

BALKAN SAVAŞLARI

(1912-1913)

 

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde 1789 Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle iç barış bozuldu. Bunun sonunda isyanlar çıktı.

18. yüzyılın başlarından itibaren sıcak denizlere inmeyi değişmez bir politika olarak benimseyen Rusya, Balkanlardaki isyanları destekledi. Çıkan isyanlar sonunda Yunanistan (1829), Sırbistan (1878), Karadağ (1878), Romanya (1878) ve Bulgaristan (1908) bağımsızlığını kazandı.

Birinci Balkan Savaşı - Londra Barış Antlaşması

İkinci Balkan Savaşı - Bükreş Antlaşması

 

Birinci Balkan Savaşı - 1912-1913

Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini Balkan milletleri aracılığı ile gerçekleştirmek istedi. Trablusgarp Savaşı sürerken Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Rusya'nın teşvikleriyle Sırbistan ve Bulgaristan arasında bir birlik oluştu. Bu birliğe Karadağ ve Yunanistan da katıldı. Balkan devletlerinin saldırısı ile Birinci Balkan Savaşı başladı (1912). Osmanlı Devleti dört ayrı devletle savaşmak zorunda kaldı.O sıralarda Osmanlı Devleti'nin askeri gücü zayıftı. Bazı komutanlar arasında siyasi çekişmeler vardı. Savaş sırasında askeri birlikler birbirleriyle bağlantı kuramadı. Ordunun ihtiyaçları yeteri kadar karşılanamadı. Bu nedenle savaş, Osmanlı Devleti için tam bir felaket oldu.

Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlediler. Yunanlılar, Karadağlılar ve Sırplar Makedonya'yı işgal ettiler. Selanik Yunanlıların eline geçti. Yunanlılar donanmaları ile On iki Ada dışındaki Ege adalarını ele geçirdiler. Karışık durumdan yararlanan Arnavutlar da bağımsızlığını ilan etti. 30 Mayıs 1913'te Londra Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Edirne dahil Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti.

İkinci Balkan Savaşı - 1913

Birinci Balkan Savaşı'ndan en karlı olarak çıkan devlet Bulgari tan oldu. Bulgaristan'ın güçlenmesi ve Osmanlı Devleti'nden aldığı toprakları paylaşmak istememesi Sırbistan ve Yunanistan'ı rahatsız etti. 1913'te Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı. Bulgarların güçlenmesini kendi aleyhine gören Romanya'da savaşa girince Bulgarlar Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırdı. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. Tüm cephelerde yenilen Bulgaristan barış istedi. Bu savaşların sonunda Osmanlı Devleti, Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması, Yunanistan ile de Atina Antlaşması'nı imzaladı (1913). Balkan Savaşları sonucunda; Makedonya, Batı Trakya ile İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. Balkan ülkelerinde kalan Türklere karşı baskı uygulanması, onların bir kısmının zaman zaman Türkiye'ye göç etmesine Türk azınlık sorununun ortaya çıkmasına neden oldu.

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ