OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ

 

DAĞILMA DÖNEMİ OSMANLI PADİŞAHLARI

 

34- İkinci Abdülhamit - 1876-1909

35- Beşinci Mehmet Reşat - 1909-1918

36- Altıncı Mehmet Vahdettin - 1918-1922

* Abdülmecit Efendi - Son Halife 1922-1924

 

2. Abdülhamit Dönemi 1876-1909

Meşrutiyet Dönemi

Birinci Meşrutiyet Dönemi 1876-1878

Kanun-i Esasi 1876

Meclis-i Mebusan 1876

Osmanlı-Rus Savaşı - 93 Harbi 1877-1878

İstibdat Dönemi 1877-1908

İkinci Meşrutiyet Dönemi 1908-1920

31 Mart Olayı 1909

 

5. Mehmet Reşat Dönemi 1909-1918

Trablusgarp Savaşı 1911

Balkan Savaşları 1912-1913

Osmanlı-Almanya Antlaşması 1914

Birinci Dünya Savaşı 1914-1918

Çanakkale Savaşı 1915

Gizli Antlaşmalar

 

6. Mehmet Vahdettin Dönemi 1918-1922

Mondros Ateşkes Antlaşması 1918

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı 1919

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Toplanması 1920

Misak-ı Milli'nin İlanı 1920

İstanbul'un İşgali 1920

Sevr Barış Antlaşması 1920

Kurtuluş Savaşı 1920-1922

Saltanatın Kaldırılması 1922

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ