İLKÇAĞ TARİHİ

 

ROMA UYGARLIĞI

MÖ.753

 

Roma Uygarlığı, Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir. MÖ. 3. yy'da İtalya'da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu. Roma şehri, efsaneye göre MÖ.753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ.508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır. Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı. Romalılar, Kartaca'yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya'ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler. Bu savaşlar Üç safhada olmuştur: MÖ.264-241 / 218-201 / 149-146 )

Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır, Roma İmparatorluğu topraklarına katıldı. Sezar'ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ.27).

İMPARATORLUK DEVRİ

Bu dönem de fetihler büyük ölçüde durmuştur. İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır. Üçüncü Yüzyıl'da Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı. Merkezin zayıflaması, eyaletlerin kuvvetlenmesi, Kavimler Göçü sonucunda sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi, Hıristiyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar vb. İmparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu. Roma İmparatorluğu, 476 yılında kuzeyden gelen kavimlerinin saldırısı sonucu yıkıldı.

DEVLET YÖNETİMİ

Kralı; İhtiyarlar meclisi teklif eder. Halk meclisi (Kuria) da seçerdi. Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı. Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti. Konsüller; Senatoya hesap verirlerdi. Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi. Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi.

SOSYAL SINIFLAR

Roma da; patriciler, plebler, yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu. Patricilere Oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu. Plebler; Küçük çiftçiler, zanaatkârlar, tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu. Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı. Yanaşmalar; Vatandaşlık hakkını kaybedenler. Köleler; Hiçbir hakları bulunmazdı. Roma da köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs Ayaklanması). Anadolu bayındır hale getirildi. At yarışları için hipodromlar yapıldı. Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı. Stadyum, tiyatro salonları, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, aepora (büyük meydanlar) yapıldı.

ROMA ESERLERİ

* İstanbul Valen Su Kemeri

* Ankara Elmadağ Su Yolu

* Ankara'da Ogüst Mabedi

* Antalya Aspendos Tiyatrosu

HUKUK

On iki Levha Kanunları: Patrici ve Pleb mücadelesi sonucunda Plebler de bu kanunlar ile patricilerle aynı haklara sahip olmuşlardır.

DİNİ İNANIŞ

Hristiyanlık 313 Yılında serbest bırakıldı. 330 yılında İstanbul Roma İmparatorluğun başkenti oldu ve Hristiyanlık da resmi din oldu. 325 İznik Konsilinden sonra Hristiyanlık'ta ilk ayrılıklar başladı. (Aryanizm, Nasturizm, Monofizizm). 451 Kadıköy Konsiliyle de İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılması sonucu Ortodoksluk mezhebi ortaya çıktı.

Kaynak: www.atatarih.com

 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ