COĞRAFYA

 

COĞRAFYA DERSİ KONULARI

Coğrafya Nedir? Yeryüzüne bağlı çeşitli olayları tanıtan, bu olayların oluş dağılış ve sonuçlarını ortaya koyan, bunların insanlarla olan karşılıklı etkileşimlerini açıklayan bir bilimdir.

Coğrafyanın Konusu: Coğrafyanın yeryüzündeki doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya, Güneş, İklim, Toprak, Evren, Bitki Örtüsü, Ekonomik Faaliyetler, Yer altı ve Yer üstü kaynaklar, Doğa Olayları... bunların hepsi Coğrafyanın konusunu oluşturur. Yeryüzü, atmosfer adı verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Atmosferdeki sıcaklık, basınç rüzgar gibi hava olayları yeryüzünde çeşitli iklimlerin oluşmasına neden olmuştur. İşte yeryüzünde görülen ve insan hayatını etkileyen bütün bu olaylar coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır.

Coğrafya Öğrenmenin Sebepleri:  Dünya’yı ve yurdumuzu tanımak, ülkemizin kalkınmasında, severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmek, yurdumuzun dünya üzerindeki yerini ve bu yerin önemini öğretmektir. Coğrafya aynı zamanda yurdumuzun beşeri ve ekonomik yapısının en iyi bir şekilde tanınmasına yardımcı olur.

Dünyamız, güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneş'in çevresinde dolanır. Küre şeklinde olup; kutuplardan biraz basıktır. Eksenin Dünya'yı deldiği varsayılan noktalar kutup noktalarıdır. Dünya, bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru döner. Ekvator, Dünyamızı iki eşit parçaya böldüğünü varsaydığımız çizgiye ekvator denir. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölümüne kuzey yarımküre, güneyindekine ise güney yarımküre denir.

COĞRAFYA KONULARI

Ay ve Özellikleri
Beşeri Coğrafya
Bitki Örtüleri
Cephe Yağışı
Coğrafi Bölgeler
Coğrafya Dersi Konuları
Coğrafya Nedir?
Coğrafya ve Dünyamız
Coğrafi Konum
Dünya Miras Listesinde Türkiye'nin Yeri
Dünya da Görülen İklimler
Dünya'nın Hareketleri
Dünyanın Özellikleri
Dünya'nın Şekli
Ekonomik Coğrafya
Enerji Kaynakları
Fiziki Coğrafya
GAP
Gezegenler ve Uzay
Göçler ve Sonuçları
Güneş Sistemi
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Kıtalar
Konveksiyonel Yağış
KOP
Maden ve Enerji Kaynakları
 
Matematik Konum
Mevsimler
Nemlilik ve Yağış
Nüfus Coğrafyası
Okyanuslar
Özel Konum
Petrol Rafinerilerimiz
Rüzgarlar
Ticaret
Turizm
Turizm Coğrafyası
Türkiye Coğrafyası
Türkiye'de Görülen İklimler
Türkiye'de Görülen Yağış Çeşitleri
Türkiye de Tarım
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Türkiye'nin Enerji Kaynakları
Türkiye'nin İlleri
Türkiye'nin Komşuları
Türkiye'nin Matematik Konumu
Türkiye'nin Özel Konumu
Ulusal Saat
Uzay Coğrafyası
Ülkeler
Ülkeler Coğrafyası
Yamaç Yağışı
Yerleşme Coğrafyası
Yeryüzü Şekilleri(İç ve Dış Kuvvetler)
 

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ