AVRUPA TARİHİ

 

ROMA İMPARATORLUĞU

MÖ.753-MS.1453

 

Roma İmparatorluğu krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir. MÖ 3. yüzyılda İtalya'da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu. Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır. Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı. Romalılar, Kartaca'yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya'ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika'yı ele geçirdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur: MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146
Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı. Sezar'ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı (MÖ.27).

İMPARATORLUK DEVRİ

Bu dönemde fetihler büyük ölçüde durmuştur. İç sükunet sağlanarak yollar yapılmış ve halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır. 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı. Merkezin zayıflaması, eyaletlerin kuvvetlenmesi, kavimler göçü sonucu sınır boylarındaki savaşların uzun sürmesi, Hıristiyanlığın yayılmasıyla çıkan iç karışıklıklar imparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasına neden oldu. 476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin saldırısı sonucu yıkıldı.

DEVLET YÖNETİMİ
Kralı; İhtiyarlar meclisi teklif eder. Halk Meclisi (Kuria) da seçerdi. Kral senatoya yapacağı işleri danışırdı. Cumhuriyet döneminde senatonun seçtiği iki konusu ülkeyi yönetmişti. Konsüller; Senatoya hesap verirlerdi. Bunalımlı dönemlerde altı aylık sürelerle diktatör denilen birisi ülkeyi yönetirdi. Bu süre içerisinde yaptığı işlerden dolayı kimseye hesap vermezdi.

SOSYAL SINIFLAR
Roma da, patriciler, plebler, yanaşmalar ve köleler olmak üzere dört sosyal sınıf bulunuyordu. Patriciler; oy hakkı olan zengin toprak sahiplerinden oluşuyordu. Plebler; küçük çiftçiler, zanaatkârlar, tüccarlar ve çobanlardan oluşurdu. Askere alınmaz ve oy kullanamazlardı. Yanaşmalar; vatandaşlık hakkını kaybedenler. Köleler; hiçbir hakları bulunmazdı. Roma da köleler sık sık ayaklanmışlardır (Spartaküs Ayaklanması). Anadolu bayındır hale getirildi. At yarışları için hipodromlar yapıldı. Mısır ve İran ile yapılan savaşlar için yollar yapıldı. Stadyum, tiyatro salonları, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, büyük meydanlar yapıldı.

ROMA İMPARATORLUĞU ESERLERİ
- İstanbul Valen Su Kemeri
- Ankara Elmadağ Su Yolu
- Ankara'da Ogüst Mabedi
- Antalya Aspendos Tiyatrosu

HUKUK
On iki Levha Kanunları: Patriki ve Pleb mücadelesi sonucunda Plebler de bu kanunlar ile Patrikilerle aynı haklara sahip olmuşlardır.

DİN
Hıristiyanlık 313 yılında serbest bırakıldı. 330 yılında İstanbul, Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu ve Hıristiyanlık da resmi din oldu. 325 İznik Konsili'nden sonra Hıristiyanlıkta ilk ayrılıklar başladı (Aryanizm, Nasturizm, Monofizizm). 451 Kadıköy Konsili'yle de İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrılması sonucu Ortodoksluk Mezhebi ortaya çıktı.

Doğu Roma İmparatorluğu: (Bizans) 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü sonrasında kurulmuştur. Bazı kaynaklar 330 yılında kurulduğunu belirtmektedir. Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila'nın, Avrupa Seferleri sonrasında, Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle yıkılmıştır. (1453)

Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul başkent olarak 1. Konstantin tarafından kurulmuştur. Yaklaşık olarak 1000 yıl hüküm sürmüştür. İtalya, Balkanlar, Anadolu, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika'da hüküm sürmüştür. Doğu Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın Ortodoks Mezhebini temsil etmekteydi.

Bizans İmparatorluğu, 600 yılından itibaren Kuzey Afrika, Mısır, Suriye topraklarını kaybetmeye başlamıştır. 1000 yılından itibaren ise Anadolu topraklarını kaybetmiştir. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'nı kazanan Türkler, Anadolu topraklarını ele geçirmeye başlamışlardır.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra hızla toprak kaybeden Bizans İmparatorluğu, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi ile yıkılmıştır.

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ