AVRUPA TARİHİ

 

REFORM HAREKETLERİ

 

Reform Nedir?

Avrupa da Hıristiyanlığın Katolik Mezhebinde yapılan düzenlemelere Reform denir. Reform Hareketleri Almanya da başlamıştır. Martin Luther reform hareketlerini başlatmıştır.

Almanya'da Reform

Reform'un Sebepleri

1) Hıristiyanlık, 16. yüzyıla kadar Avrupa'da Katoliklik ve Ortodoksluk olmak üzere iki mezhebe ayrılmıştı. Orta Çağ'dan itibaren Katolik Kilisesi giderek bozuldu.

2) Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler ve Rönesans ile birlikte kilise ve papaya güven sarsıldı.

3) Hümanizm sayesinde, Hıristiyanlığın kaynağı olan İncil'in özüne dönüş başladı.

4) Matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla iletişim kolaylaştı, İncil tabu olmaktan çıkarak başta Almanca olmak üzere çeşitli dillere çevrildi. İncil diğer dillere çevrildikçe İncil'de yazan bazı şeylerin kilisenin söylediklerine uymadığı anlaşıldı.

5) 1517'de Martin Luther, Wittenberg kilisesi duvarına astığı 95 maddelik bir bildiri ile Endülüjans satışına itiraz etti.

6) Papa X. Leon, 1520 yılında Luther'i afaroz etti. Luther'in düşünceleri kısa zamanda yayılarak Protestan Mezhebi adını aldı.

7) Ogsburg Antlaşması ile de Almanya'da Lutherianizm serbestlik kazandı.

Avrupa'da Reform

Fransa: John Calvin önderliğinde başlayan reform hareketi, Calvinizm olarak adlandırıldı. Calvinizm, 1598'de ilan edilen Nant Fermanı ile Fransa'da serbest bırakıldı.

İngiltere: Reform kral VIII. Henry tarafından başaltıldı. VIII. Henry, Katolik Kilisesi'nden ayrılarak Anglikanizm Mezhebi ve Anglikan Kilisesi'ni kurdu.

İskoçya: Calvinizm'in temel prensipleri benimsendi. Calvinizim İskoçya'da Presbiteryanizm adını aldı. isveç, Norveç ve Danimarka'da da Protestan mezhebi kabul edildi.

Reform'un Sonuçları

1) Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.

2) Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yanı sıra Protestanlık (Lutherianizm), Fransa'da Calvinizm, İngiltere'de Anglikanizm ve Kuzey Avrupa'da Presbiteryanizm mezhepleri ortaya çıktı.

3) Reform hareketi sadece Katolik Kilisesi'ni kapsadı, Ortodoks Kilisesi bu hareketten etkilenmedi.

4) Papalar eski nüfuzlarını kaybetti.

5) Katolik Kilisesi varlığını sürdürebilmek için ıslahatlara başvurdu.

6) Eğitim kilise kontrolünden çıkartılarak laik bir eğitime geçildi.

7) Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu.

8) Reform Avrupa'da dini bölünmelerin yanı sıra birtakım siyasi bölünmelere de neden oldu. Bu durum Avrupa'da Osmanlı'ya karşı Hıristiyan birliğini sağlamaya çalışan Şarlken'in aleyhindeydi.

Kaynak: www.atatarih.com

Copyright(Tüm Hakları Saklıdır.) © 2017 - www.atatarih.com

Sitemizde bulunan bilgi ve belgeler eğitim amaçlıdır. Sitemizde bulunan bilgi veya belgeler telif hakkı kapsamında ise, sahipleri isterlerse sitemizden en kısa zaman içerisinde silinecektir. Bizimle irtibat için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. www.atatarih.com

SOSYAL BİLGİLER, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK DERSLERİ SİTESİ